Opdracht 1 (in tweetallen)

Door het kijken van deze film kom je meer te weten over de Watersnoodramp van 1953.

In je waterdossier staan een aantal stellingen. Bespreek in tweetallen of de stelling waar of niet waar is en vul dit in je waterdossier in.