Opdracht 1 waterbewustzijn (in tweetallen)

Onze watergezant heeft net uitgelegd wat het begrip ‘waterbewustzijn’ betekent. Maar hoe waterbewust zijn we in Nederland?

Nederland heeft een Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierin werken alle Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat samen om 1500 kilometer aan dijken te versterken. Uit hun onderzoek blijkt dat Nederlanders zich weinig zorgen maken over mogelijke overstromingen in Nederland. Ook hebben veel mensen vertrouwen in de maatregelen van de overheid.

Hieronder lees je verschillende quotes over waterveiligheid in Nederland. Hoe waterbewust zijn deze mensen? Overleg met een klasgenoot en verdeel de namen van het plaatje in de tabel in jouw waterdossier.

Mensen met quotes