Opdracht 2 recente overstromingen

Kies een filmpje uit om te bekijken en maak kennis met mensen die de overstroming in Limburg van dichtbij meemaakten. Maak daarna de opdracht in jouw waterdossier.